Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Ramowe plany  zajęć obow. od roku 2017/2018

pdf dyscyplina:Ekonomia -studia niestacjonarne

pdf dyscyplina:Ekonomia -studia stacjonarne

pdf dyscyplina:Finanse -studia niestacjonarne

pdf dyscyplina:Finanse -studia stacjonarne

pdf dyscyplina:Nauki o Zarządzaniu -studia niestacjonarne

pdf dyscyplina:Nauki o Zarządzaniu -studia stacjonarne


Ramowe plany  zajęć obow. od roku 2016/2017

pdf dyscyplina:Ekonomia -studia niestacjonarne

pdf dyscyplina:Ekonomia -studia stacjonarne

pdf dyscyplina:Finanse -studia niestacjonarne

pdf dyscyplina:Finanse -studia stacjonarne

pdf dyscyplina:Nauki o Zarządzaniu -studia niestacjonarne

pdf dyscyplina:Nauki o Zarządzaniu -studia stacjonarne


Ramowe plany  zajęć obow. od roku 2015/2016

pdf dyscyplina:Ekonomia -studia niestacjonarne

pdf dyscyplina:Ekonomia -studia stacjonarne

pdf dyscyplina:Finanse -studia niestacjonarne

pdf dyscyplina:Finanse -studia stacjonarne

pdf dyscyplina:Nauki o Zarządzaniu -studia niestacjonarne

pdf dyscyplina:Nauki o Zarządzaniu -studia stacjonarne


Sylabusy obowiązujące od roku akad. 2017/2018
pdf dyscyplina: Ekonomia
pdf dyscyplina: Finanse
pdf dyscyplina: Nauki o zarządzaniu

Sylabusy obowiązujące od roku akad. 2015/2016 (wersja do rozpakowania)

dyscyplina: Ekonomia -studia niestacjonarne

dyscyplina: Ekonomia -studia stacjonarne

dyscyplina: Finanse -studia niestacjonarne

dyscyplina: Finanse -studia stacjonarne

dyscyplina: Nauki o Zarządzaniu -studia niestacjonarne

dyscyplina: Nauki o Zarządzaniu -studia stacjonarne


Regulamin Studiów Doktoranckich

pdf Uchwała Senatu 18/2017 i Regulamin Studiów Doktoranckich obow. od roku akad 2017-2018

Praktyki doktoranckie

pdf Uchwała nr 30/2016 z dn. 07.04.2016 r. ws. regulaminu praktyk dydaktycznych na studiach doktoranckich i prowadzenia zajęć przez doktorantów

Materiały i dokumenty dla studentów studiów doktoranckich

pdf Ramowy plan zajęć na lata 2012-2016

doc Sylabusy dla studiów doktoranckich obow. w roku akad. 2014-2015  (do rozpakowania)

doc Tematyka seminariów doktorskich

doc Sprawozdanie z pracy semestralnej uczestnika studiów doktoranckich WNEiZ US

doc Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ

doc Wybór promotora - oświadczenie doktoranta

doc Podanie do Kierownika Studiów Doktoranckich

Jak do nas trafić


mapa wneiz