Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Konkursy na prace naukowe

Konkurs portalu Walutomat Serwis Walutomat.pl organizuje konkurs, którego celem jest zwiększenie wiedzy na temat wymiany walut w Internecie.

Konkurs Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ogłosił XIX edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej.

dfg logo Można aplikować o nagrodę Copernicus 2018, która przyznawana jest co dwa lata polskim i niemieckim naukowcom za wyjątkowe osiągnięcia badawcze w wyniku dwustronnej współpracy.
Szczegółowe informacje »
Konkurs GUS Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki.

Towarzystwo Ekonomistów Polskich Towarzystwo Ekonomistów Polskich jest organizatorem VII edycji Konkursu 'Młody Ekonomista'. W tym roku uczestnicy w pracach konkursowych zmierzą się z tematem „Znaczenie członkostwa w UE dla polskiej gospodarki”.

Jak do nas trafić


mapa wneiz