Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
Konkurs Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ogłosiła VII edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego.


Regulamin konkursu przewiduje nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych.

Konkurs obejmuje prace doktorskie, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2017 r.

Termin nadsyłania prac doktorskich upływa 16 sierpnia 2018 r.

Informacje o konkursie: >>>

Jak do nas trafić


mapa wneiz