Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

Sukcesy naszych studentów, absolwentów i pracowników

GPW W dniu 18 grudnia 2017 r. ogłoszono wyniki Konkursu Prezesa Zarządu GPW na najlepsze prace licencjackie i magisterskie nt. rynku kapitałowego. Nagrodę główną za pracę magisterską otrzymała absolwentka WNEiZ mgr Alicja Marcjaniuk.

Konkurs prac magisterskich/dyplomowych Ogłoszono listę laureatów Konkursu Dziekana WNEiZ na najlepszą pracę magisterską / licencjacką za rok akad. 2016/2017.  pdf Lista laureatów
Brydż W dniu 25.11.2017 r. na WNEiZ odbył się X Otwarty Turniej Brydżowy o Puchar Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Organizatorem wydarzenia był Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Szczecińskiego. W kategorii „Najlepszy Pracownik Akademicki” I miejsce zdobył Kierownik Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim – dr hab. prof. US Wojciech Jarecki.

prof. Sławomir Franek Dr hab. Sławomir Franek, prof. US - pracownik naukowy w Instytucie Finansów WNEiZ został powołany z dniem 1 listopada 2017 r. przez Prezesa Rady Ministrów w skład Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.
logo_US Podczas pierwszego w tym roku akademickim posiedzenia Senatu US nastąpiło wręczenie nagród dla Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego. Wśród laureatów znalazła się mgr Małgorzata Zakrzewska z Katedry Makroekonomii, Instytutu Ekonomii WNEiZ, zajmując wysokie 2 miejsce wśród kandydatur zgłoszonych przez Rady Wydziału wszystkich wydziałów US.

Jak do nas trafić


mapa wneiz